Pożyczka czy kredyt – jaka jest różnica?

Pożyczka czy kredyt. Na co dzień używamy tych słów zamiennie nie zwracając uwagi na to, czy jest to określenie tego samego produkt finansowego, czy może jest to coś zupełnie innego. Jak to wygląda w rzeczywistości? Czy kredyt jest tym samym co pożyczka?

Starając się pożyczyć pieniądze musimy dokładnie wiedzieć o co się ubiegamy. Czy poszukujemy pożyczki gotówkowej, czy może kredytu. Jakie są różnice między tymi produktami.

Pożyczka gotówkowa

Umowa pożyczki gotówkowej – przykład w tym miejscu – nie precyzuje celu na jaki zostanie ona przeznaczona. Za pożyczone pieniądze możemy wyjechać na luksusowe wakacje, kupić sobie samochód, czy wyremontować mieszkanie. Cel, na jaki wydamy pieniądze, nie ma dla pożyczkodawcy żadnego znaczenia.

Kredyt

Z kredytami jest inaczej. Cel kredytu jest określony i jasno sprecyzowany. Występują kredyty mieszkaniowe, samochodowe, czy konsolidacyjne. Bank nie tylko udziela kredytu na konkretny cel. Często sam kontroluje przebieg transakcji i terminowość wypłacanych transzy.  

Inaczej wygląda sprawa z kredytem gotówkowym. Tu również pożyczkodawca nie określa celu kredyt. Mamy dowolność na co przeznaczymy uzyskane środki, a pożyczkodawca nie ma prawa nas sprawdzać.

Strony umowy

Kredytów udzielają dwie instytucje; banki i spółdzielcze kasy pożyczkowo – kredytowe. Obie te instytucje znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Umowa pożyczki może być zawarta między dwoma, dowolnymi stronami. Stronami umowy mogą być nie tylko banki, SKOK – i, ale również osoby prywatne, czy firmy nienadzorowane przez KNF.

Regulacje prawne

W przypadku umów pożyczkowych umowy reguluje kodeks cywilny. Kolejnym aktem prawnym jest Ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Tu znajdziemy zapisy dotyczące opłat, prowizji, RRSO, czy możliwości odstąpienia od umowy.

Umowy kredytowe, oprócz wyżej wymienionych aktów prawnych reguluje również prawo bankowe oraz inne przepisy odnoszące się do konkretnych kredytów ( np. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ).

Jak widać pożyczka gotówkowa jest swobodniejszą formą finansowania. Jest to forma bardziej elastyczna. Mowy mogą być zawierane również z osobami prywatnymi. Pożyczka gotówkowa jest łatwiej dostępna. Wymaga mniej formalności i starań. Dzięki czemu, w nagłych przypadkach jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas, na którym nam zależy. Trzeba jednak dokładniej przyjrzeć się pożyczkodawcy i warunkom, które nam zaproponował. Musimy pamiętać, że te umowy, jeżeli nie są zawierane z bankiem,  nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Tu musimy samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.