Sposób na dłużników

Każdy posiadacz własnej firmy wielokrotnie natrafił na nierzetelnych kontrahentów, którzy nie  wywiązali się ze swoich zobowiązań finansowych w terminie. Jest kilka sposobów na walkę o swoje pieniądze bez wchodzenia na drogę sądową,a wszystkie są definiowane jako windykacja miękka. 

Finanse firmy 

Prowadząc działalność gospodarczą najważniejszym elementem decydującym o jej istnieniu i poprawnym funkcjonowaniu są zasoby pieniężne. Przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na zatrzymywanie pieniędzy u kontrahentów, ponieważ w tym czasie nie ma środków na dalszy rozwój działalności. 

Często zdarzają się lekkoduszni kontrahenci, którzy nie przejmują się terminami zapisanymi na umowach i fakturach i zwlekają z zapłatą swoich zobowiązań. Dla właściciela firmy jest to prawdziwy koszmar. 

Jak odzyskać własne pieniądze? 

Przedsiębiorca ma kilka sposobów na odzyskanie swojej należności poprzez wykorzystanie metod miękkiej windykacji. Jest to sposób na walkę z dłużnikiem bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. 

Jednym z elementów miękkiej windykacji jest wezwanie do zapłaty:

https://kapitalni.org/pl/artykuly/rodzaje-wezwan-do-zaplaty-przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-i-ostateczne-wezwanie-do-zaplaty,73,102

które jest pisemną informacją o długu z przedstawieniem kolejnych kroków, które zostaną podjęte, w przypadku niespłacenia swoich zobowiązań przez kontrahenta.

Tymi krokami może być upublicznienie danych w bazie Biur Informacji Gospodarczej lub sprzedanie długu na giełdzie długów. Przedsiębiorca może też zaprzestać wykonywania określonej w umowie usługi lub dostawy towaru. Wszystkie te zabiegi w negatywny sposób wpłyną na działalność gospodarzą dłużnika. Takie zniszczenie pozycji może wpłynąć na całkowity upadek firmy, więc dłużnik nie może sobie pozwolić na taki wizerunek, a jedynym rozwiązaniem będzie spłata zobowiązań wobec wierzyciela. 

Ostatecznym krokiem w walce o swoje pieniądze jest wejście na drogę sądową, ale wiąże się to z długim czasem oczekiwania na rozwiązanie sprawy i wieloma zmarnowanymi godzinami w sądzie i u odpowiednich specjalistów. Pomimo obciążenia kosztami postępowania sądowego dłużnika przedsiębiorca też poniesie koszty związane z utratą czasu i zastojem w swojej firmie. 

Mając problem z nierzetelnymi kontrahentami warto sięgać po najszybsze i najprostsze rozwiązania jakie daje polskie prawo. Miękka windykacja pozwoli na szybkie i sprawne odzyskanie długu i polubowne rozwiązanie sprawy, a to będzie z korzyścią dla obu stron. Warto poznać swoje prawa i szczegółowo zapoznać się z warunkami i zasadami wezwania do zapłaty, ponieważ może to być najlepszy sposób na odzyskanie należnych przedsiębiorcy pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *