Czynny żal podatnika: uniknij kary!

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie podatków oraz składanie odpowiednich deklaracji w Urzędzie Skarbowym. Spóźnienia oraz pomyłki zdarzają się bardzo często, jednakże mogą być traktowane jako złamanie prawa, przewinienie, wykroczenie, a nawet przestępstwo, za które przewiduje się nawet karę pozbawienia wolności. Jest jednak pewien sposób, który pozwala uniknąć sankcji, a mianowicie – złożenie czynnego żalu podatnika, opisanego w kodeksie karnym skarbowym.

Czynny żal podatnika: co to jest?

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili swoich obowiązków podatkowych, mogą złożyć czynny żal podatnika. Pozwala on uniknąć kar zarówno finansowych, jak i pozbawienia wolności. Czynny żal to pewnego rodzaju zawiadomienie Urzędu Skarbowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w formie ustnej, bądź pisemnej. Warto jednak się spieszyć, ponieważ można je złożyć tylko i wyłącznie, jeśli fiskus nie wie o popełnieniu przestępstwa.

Jak złożyć czynny żal podatnika?

Czynny żal podatnika – aby przyniósł zamierzony skutek – musi spełniać odpowiednie kryteria. Po pierwsze, zawiadomienie może złożyć tylko i wyłącznie przedsiębiorca, który zawinił, podając jednocześnie powód oraz osoby współwinne.

Co ważne, nie trzeba tego robić w Urzędzie Skarbowym, do którego się przynależy. Czynny żal – czytaj więcej w tym artykule – można złożyć na terenie całego kraju, również w Urzędzie Celnym, bądź Urzędzie Kontroli Skarbowej. Nie wymaga się również wniesienia opłat za złożenie zawiadomienia. Jeśli jednak podatnik jest winny fiskusowi należności finansowej, musi je opłacić przy składaniu żalu, łącznie ze wszelkimi odsetkami, jakie życzy sobie urząd.

Zawiadomienie to nie ma konkretnego, odgórnie ustalonego wzoru ani treści.

Co wlicza się w złamanie prawa podatkowego?

Niektóre przypadki złamania prawa podatkowego traktuje się jako wykroczenie. Inne jednak można potraktować jako przestępstwo. Wszystko jest uzależnione w głównej mierze od kwoty, jaką podatnik jest dłużny urzędowi. Najczęściej przedsiębiorcy łamią prawo podatkowe z powodu kilku przewinień, do których zalicza się między innymi:

– nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych lub wystawianie błędnych faktur;

– zatajenie rzeczywistych rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej;

– stosowanie nieprawnie obniżonych stawek VAT lub zwolnień;

– niezapłacenie lub zapłacenie mniejszej kwoty podatku VAT, bądź dochodowego;

– rozliczenie kosztów uzyskania przychodu, które na to nie pozwalają;

– złożenie deklaracji lub zeznania po wyznaczonym terminie;

– wyłudzenie zwrotu podatku VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *