Czy i jak złożyć zeznanie podatkowe

Jak co roku duża część osób zastanawia się, czy i jak złożyć swoje roczne zeznanie podatkowe. Zasada jest prosta. Jeśli dana osoba uzyskała w roku 2018 jakikolwiek przychód, który jest opodatkowany podatkiem dochodowym, to powinna ona złożyć roczne zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu PIT. Jeśli nie uzyskała ona żadnego dochodu – zeznania nie składa. Od tej reguły praktycznie nie ma wyjątków.

Zeznanie podatkowe w szczególnych przypadkach

Jeśli dana osoba nie uzyskała żadnych dochodów w danym roku podatkowym, natomiast poniosła jakieś straty (taka sytuacja może się zdarzyć na przykład w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy inwestujemy w firmę, a nie mamy jeszcze klientów), to złożenie zeznania podatkowego jest opcjonalne. Warto jednak je złożyć, bo koszty poniesionej straty można odliczać od podatku jeszcze przez pięć kolejnych lat (maksymalnie 50% w każdym roku).

Jeśli natomiast podatnik zarobił w danym roku podatkowym mniej, niż wynosi kwota wolna od podatku, powinien złożyć zeznanie podatkowe. Podatek wyniesie wtedy 0 złotych, natomiast jeśli od jego wypłaty były potrącane zaliczki na podatek dochodowy, otrzyma on zwrot podatku o którym przeczytasz tutaj.

Termin składania zeznań podatkowych

Najpopularniejsze zeznania podatkowe, czyli PIT-37 (składany jeśli jesteśmy zatrudnieni i zaliczki na podatek wpłaca za nas pracodawca), PIT-36 (wypełniany gdy posiadamy własną działalność gospodarczą), ale także PIT-38 (dotyczący papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach) oraz PIT-39 (składany w przypadku obrotu nieruchomościami) składamy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Miejsce składania zeznań podatkowych

Obecnie istnieją trzy metody składania zeznań podatkowych. Tradycyjną metodą jest osobiste zaniesienie go do okienka podawczego właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Taki dokument można również wysłać pocztą, najlepiej przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru. Istnieje również możliwość wysłania go przez internet. Obecnie istnieje duża liczba programów elektronicznych, które bardzo ułatwiają podatnikowi wypełnienie deklaracji podatkowej. Za ich pomocą w bardzo łatwy i szybki sposób można wypełnić deklarację, a programy te umożliwiają również szybką wysyłkę do właściwego Urzędu Skarbowego. Po wysłaniu deklaracji podatnik otrzymuje na swoją pocztę elektroniczną dokument UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Taka opcja jest również korzystna, jeśli spodziewamy się zwrotu podatku, ponieważ Urząd zwróci nam nadpłatę w ciągu 45 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.